Tareq Al-Zireg dømt til syv års forvaring for flere overfallsvoldtekter

OVERVÅKNINGSBILDER: 3. mars 2008 offentliggjorde politiet disse bildene av Tareq Khazaal Mushref Al-Zireg, tatt av overvåkingskameraer i nærheten av Byporten og Trefoldighetskirken i Akersgata, hvor politiet mente han sto bak flere forsøk på overfallsvoldtekter. (Foto: Politiet).
OSLO/OVERFALLSVOLDTEKTER

Tareq Khazaal Mushref Al-Zireg var tiltalt for til sammen åtte tilfeller av voldtekt og voldtektsforsøk på ulike steder i Oslo i 2007, 2008 og 2010. Den 38-årige irakeren kom til Norge som asylsøker i 2005.

To år etter at Al-Zireg kom til Norge begynte han å voldta norske kvinner.

Rettssaken

Retten mottok forklaring fra totalt 22 vitner under rettsaken som startet 17. august og gikk over flere dager. Det var også oppnevnt to sakkyndige i saken mot 38-åringen.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med den endrede tiltalebeslutningen til forvaring med en tidsramme på 9 år og en minstetid på 6 år, med fradrag av 449 dager for utholdt varetekt.

Al-Zireg ble dømt til syv års forvaring. En forvaringsdom innebærer at den dømte kan bli sittende fengslet utover de syv årene.

Dommeren i saken mener det er nærliggende gjentakelsesfare, og at det er høy fare for at han vil utføre seksualisert vold i framtiden.

Aktor i saken viste i sin prosedyre for retten i august til at de sakkyndige mente tiltalte var svært manipulerende og har psykopatiske trekk og at det foreligger gjentakelsesfare.

Al-Zireg skal ha vært svært hyggelig og imøtekommende da han møtte sine ofre i Oslo. Han skal ha pratet med kvinnene og sagt at han skulle samme vei så de kunne slå følge. Plutselig skal han derimot ha forandret karakter fullstendig og blitt svært sint og aggressiv før han gjennomførte overgrepene og voldtektene.

I sammendraget av dommen skriver retten at handlingene har preg av et mønster hvor mannen «i stor grad har oppsøkt kvinner som er alene i byen på nattetid og som er i særlig sårbare situasjoner, typisk ved at de er svært unge, har drukket alkohol og har vært på steder hvor de ikke er kjent».

«Han har i mange av tilfellene bygget opp tillit ved vennlig og tilforlatelig atferd, for så å angripe kvinnene. Dette har typisk skjedd etter at han har ledet dem til steder hvor det er mørkt og mindre folksomt«, skriver retten videre.

Mannen dømmes altså for tre fullbyrdede voldtekter, to voldtektsforsøk og to forsøk på seksuell handling uten samtykke.

Kom til Norge som asylsøker i 2005

38-åringen kom til Norge som asylsøker i 2005 og fikk midlertidig oppholdstillatelse.

Han ble først pågrepet i 2010 etter at et av ofrene kjente han igjen på gata i Oslo.

Al-Zireg var også i politiets søkelys etter en voldtekt i 2008 og et voldtektsforsøk i 2010. Disse sakene ble henlagt grunnet bevisets stilling. Det ble sikret DNA-bevis i disse sakene.

Løslatt av politiet – rømte til hjemlandet

Etter at 38-åringen ble pågrepet av politiet i 2010 valgte politiet å løslate mannen i påvente av svar på DNA-prøvene. Denne beslutningen gjorde det mulig for mannen å reise tilbake til Irak.

Norge har ingen utleveringsavtale med irakiske myndigheter, men mannen skal selv ha sagt seg villig til å returnere til Norge og avgi sin forklaring.

38-åringen skal imidlertid ha manglet nødvendige reisedokumenter. Først på våren 2015 kunne mannen returnere. Han ble da pågrepet av politiet i det han landet på Gardermoen.

Les også: