Et overveldende flertall av innrapporterte og omtalte hatforbrytelser viser seg å være falske.

Enten har de som anmeldte angrepet/overgrepet stått bak det selv, eller så har det ikke vært rasistiske eller hatefulle baktanker bak hendelsen.

Den siste tiden har en rekke slike saker kommet frem i lyset.

Falsk hatforbrytelse nummer 1

I februar i fjor ble over 100 gravstøtter ødelagt på en jødisk gravplass i delstaten Missouri. Vandalismen kostet over 30.000 dollar. To andre jødiske gravplasser i andre delstater skal også ha blitt vandalisert iløpet av den samme tidsperioden.

Samtidig som vandalismen mot de jødiske gravplassene fant sted, så ble det ringt inn dødstrusler til jødiske samfunnsentre over hele USA. (Falsk hatforbrytelse nummer 2 er omtalt lenger ned i artikkelen).

Hendelsene ble koblet av hovedstrømmedia til Donald Trump og hans politiske kampanje og slått stort opp av TV og aviser, ikke bare i USA, men også resten av Vesten. I Norge kjørte blant annet Dagbladet hele avis-sider med intervjuer av nestleder hos Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, hvor man fordømte den amerikanske presidenten og såkalte «høyreekstreme».

Fra Dagbladet:

– Folk føler vel at det nå er greit å stikke hodene fram. Det er nærliggende å tro at det er høyreekstreme som står bak. De som jublet da Trump tok valgseieren i USA, sier Ervin Kohn, styreleder i Det mosaiske trossamfunnet og nestleder av Antirasistisk senter.

– Trump sier ikke nok i fra. Det han gjør og står for, fremmedgjør i stedet jødene. Trumps seier har at de høyreekstreme har fått vind i seilene, og jeg er redd for at vi kan oppleve mer angrep, trusler og vandalisme, sier Ervin Kohn.

GA TRUMP OG SUPPORTERNE SKYLDEN: Venstresiden og Antirasistisk Senter ga Trump skylden for vandalismen mot de jødiske gravplassene. Nå viser det seg at ingen av hendelsene var politisk relatert eller kom inn under betegnelsen hatforbrytelser. (Skjermbilde: Dagbladet).

Som nestleder i Antirasistisk senter opplever han også en økning av hatkriminalitet i Norge.

– Det er viktig å ta opp temaet, og å si klart i fra, sier Kohn. (Sitat slutt).

Ervin Kohn, som også er forstander hos Det mosaiske trossamfunn i Oslo, valgte ikke å vente til man hadde funnet de ansvarlige, men gikk rett i strupen på Trump og den politiske høyresiden.

Alle de tre hendelsene mot de jødiske gravplassene ble av Kohn klistret på Donald Trump, hans tilhengere, samt såkalte «høyreekstreme». Dette uten verken bevis eller noe annet faktisk grunnlag å støtte seg på.

Nå viser det seg at vandalismen på en av de jødiske gravplassene ble utført av en mørkhudet mann, uten tilknytning til verken president Trump eller politikk.

Alzado Harris (34), fra Florissant Missouri, innrømmet denne uken at det var han som sto bak vandaliseringen og at han gjorde det mens han var sint og ruset på narkotiske stoffer.

PÅGREPET: Alzado Harris har innrømmet at han sto bak skjendingen av den jødiske gravplassen i Missouri i fjor. Han forteller at han var sint og ruset på narkotiske stoffer og at det hele var tilfeldig. I over et år og med hovedstrømmedia som villig megafon så fikk venstreorienterte organisasjoner som Antirasistisk Senter og ADL, angripe Donald Trump og hans velgere som ansvarlige for hendelsen. (Foto: Politiet).

Harris skal ha blitt brakt inn etter at politiet klarte å finne DNA-spor på gravplassen.

Saken fikk enorm mediedekning og førte blant annet til at visepresident Mike Pence møtte opp og hjalp til med oppryddingen, samt at en innsamlingsaksjon skaffet 200.000 dollar til økt sikkerhet på gravplassen.

Den andre jødiske gravplassen som ble vandalisert i Boston ble avslørt gjort av tenåringer «uten noen form for hatforbrytelse involvert» ifølge politiet i Boston:

TENÅRINGER: Det var tre tenåringer som sto bak skjendingen av to jødiske gravplasser.

En tredje gravplass ble vandalisert i Philadelphia. Der har man ikke funnet verken gjerningsmenn eller årsak ett år etter hendelsen.

Man angrep siden president Trump for at han skal ha ignorert spørsmål vedrørenede vandalismen mot de jødiske gravplassene, som om det var hans skyld. Trump gikk imidlertid ut med en kraftig fordømmelse av hendelsene da de fant sted.

I Norge brukte altså hovedstrømmedia som Dagbladet seg selv som mikrofonstativ for Antirasistisk Senter og Ervin Kohn for å angripe Trump og konservativ politikk. Ord og uttrykk som «høyreekstreme» og «hatkriminalitet» ble brukt uten grunnlag eller bevis.

Så langt har verken Dagbladet eller Kohn trukket tilbake påstandene eller laget en sak om oppklaringen av vandalismen mot de jødiske gravplassene som nå altså har blitt avslørt som falske hatforbrytelser.

Falsk hatforbytelse nummer 2:

Samtidig som de jødiske gravplassene ble vandalisert fikk mange jødiske sentre i USA trusseltelefoner, blant annet om bomber plassert i lokalene deres.

Venstreekstreme nettsteder som det svært populære Huffington Post brukte vandalismen og bombetruslene som en årsak til å angripe president Donald Trump.

LØGNER: Den svært venstreorienterte avisen Huffington Post koblet både vandalismen mot de jødiske gravplassene og telefontruslene opp mot Donald Trumps kampanje og konservative velgere. Man forsøkte også å koble høyreekstreme og antisemitter opp mot presidenten. Nå viser det seg altså at alle hendelsene var utført av mørkhudede, tenåringer og venstreorienterte journalister. (Skjermbilde: Huffington Post).

En journalist ved avisen, Matt Ferner, skrev endog at «Høyresiden har blitt modigere under Trump, og selv om amerikanere som direkte støtter hat-grupper fremdeles er lavere enn tidligere år, så øker antallet hatgrupper».

Det ble kort tid etterpå avslørt at drapstruslene på telefonen til de jødiske sentrene ble utført av en venstreorientert mørkhudet journalist ved navn Juan M. Thompson. Thompson skal tidligere vært ansatt hos den venstreorienterte nettsiden The Intercept. Han skal blant annet ha omtalt president Trump som «Hitler» på sin offisielle Twitter-konto.

Thompson skal ha fått sparken hos avisen etter at det ble avslørt at han hadde funnet på sitater og diktet opp løgner om massemorderen Dylan Roof, som skjøt ni afroamerikanere i en kirke i Sør-Carolina i 2015.

Thompson på sin side fortalte under avhør hos politiet at det var hans hvite eks-kjæreste som sto bak truslene mot de jødiske sentrene.

JUAN THOMPSON: Thompson passer profilen «høyreekstrem» heller dårlig. Faktisk er han en venstreorientert journalist som hadde sjalusi som motiv for truslene mot de jødiske sentrene. Og han kalte USAs president for «Hitler» på sosiale medier. (Foto: Politiet).

Ikke første gang Frieord avslører ARS og norske medier

Frieord har avslørt at Antirasistisk Senter, ved tidligere leder Kari Helene Partapouli og nåværende leder Rune Berglund Steen, har løyet ved flere anledninger om hatangrep som har vist seg å være falske. Organisasjonen ARS, Partapouli og Steen har imidlertid så langt ikke gått ut med beklagelse eller forklaring på sine løgner.

Fra Frieord:

Flere store feil

Senterets troverdighet er ødelagt etter en rekke feilaktige påstander og uttalelser de siste årene.

Etter terrorangrepene den 22. juli 2011, så skal daværende leder Kari Helene Partapouli, ha gått ut i riksmediene og uttalt at det var en rekke overfall og hatkriminalitet utøvd mot spesielt muslimer i Oslo i timene etter angrepet.

Dette ble imidlertid tilbakevist av politiet i Oslo og Aftenposten som lagde en reportasje om det. Antirasistisk Senter fikk seg en kraftig smekk på fingrene i denne saken, men klarte å unngå et sterkt søkelys om påstandene i ettertid.

FØRSTE FEIL: Antirasistisk Senter, den gang ved leder Kari Helene Partapouli mente det var omfattende angrep på mørkhudede og muslimer etter terrorangrepene den 22. juli, 2011. Men verken politiet eller landets aviser kunne finne noen anmeldelser eller vitner som kunne bekrefte dette. (Foto: Kommunal Rapport).
FØRSTE LØGN: Antirasistisk Senter, den gang ved leder Kari Helene Partapouli mente det var omfattende angrep på mørkhudede og muslimer etter terrorangrepene den 22. juli, 2011. Men verken politiet eller landets aviser kunne finne noen anmeldelser eller vitner som kunne bekrefte dette. (Foto: Kommunal Rapport).

Den andre saken var Jacob Kuteh-saken i Trøndelag, hvor en afrikansk mann kom i krangel med noen lokale ungdommer. Det skal ha oppstått en slåsskamp hvorpå Kuteh (53) skal ha slått seg på et gjerde og fått en kul i panna. Antirasistisk Senter gikk igjen ut i mediene og påstod at slåsskampen var rasistisk motivert og at hatkriminalitet skulle være med i tiltalen.

Det ble sågar arrangert fakkeltog og demonstrasjoner mot rasistisk vold i Verdal, hvor slåsskampen fant sted.

Anklagene om rasisme som grunn for slåsskampen ble imidlertid avvist av såvel aktor som dommere. En svært skuffet Berglund Steen måtte gå ut i mediene og innrømme nederlag nok engang. Men denne gang med en sterkere tone mot politiet og rettssystemet som ifølge Steen «ikke kan lovverket godt nok».

D
ANDRE LØGN: ARS ved ny leder Rune Berglund Steen gikk offentlig ut og mente angrepet på afrikanske Jacob Kuteh var rasistisk motivert. Dette fikk de ikke gehør hos fra verken politi, aktor eller domstolen som hadde foretatt grundig etterforskning og vitenavhør. «Oppsiktsvekkende», mente Steen.

Den siste saken dreier seg om drapet på den unge asylsøkeren Khalid Idris Bahray (20), i Dresden i januar.

Antirasistisk Senter skal gjennom blant annet Rune Berglund Steen, ha gått ut på sine nettsider og offentlige sosiale profiler på Facebook og Twitter, og påstått at drapet var rasistisk motivert. Man koblet det blant annet opp mot de store PEGIDA-demonstrasjonene som gikk i landet på den tiden.

Men igjen viste etterforsking fra politiets side i ettertid at det ikke var rasister som tok livet av den unge asylsøkeren. Istedenfor var det en annen asylsøker som bodde sammen med Khalid Idris Bahray som knivstakk og drepte ham.

D
LØGN TRE: Rune Berglund gikk ut på sin Facebook-side og koblet drapet på den unge asylsøkeren Khaled opp mot PEGIDA-demonstrasjonene i Dresden. Det viste seg imidlertid å være en annen asylsøker som knivstakk og drepte Khaled. (Foto: Facebook).

Nå er altså nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, avslørt i løgn om at Donald Trumps kampanje og såkalte «høyreekstreme» sto bak vandaliseringen av de jødiske gravplassene i USA i fjor.

Relatert: