Bakgrunnen for historien er at trebarnsfaren Robinson (35) var utenfor rettslokalene der en muslimsk voldtektsgjeng var i ferd med å dømmes for brutale overgrep mot hvite kristne mindreårige jenter i byen Leeds, nord i landet.

Robinson ble pågrepet av politiet mens han strømmet direkte til sin Facebook-konto utenfor rettslokalene og dømt til 13 måneders fengsel. Hans tilstedeværelse hadde bakgrunn i hans årelange kamp for barns rettigheter og britiske myndigheters unnlatenhet med å hjelpe britiske barn som blir utsatt for såkalt «grooming» av i all hovedsak muslimske menn. Noen av barna har vært ned i 11-års alderen og flere av dem har blitt drept av gjengene etter overgrepene for å skjule deres spor.

Det har vært avdekket flere skandaler i britiske medier de siste årene som viser hvordan både lokale myndigheter, barnevernsmyndigheter og politiet har unngått å etterforske og sikte voldtektsgjengene av frykt for å bli stemplet som rasister og skape uro i lokalsamfunnet. Det skal være så mange som en million unge hvite britiske jenter som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, menneskehandel og i enkelte tilfeller blitt drept av de muslimske gjengene.

Ifølge dagens rettsmøte – hvor Robinson ikke var tilstede – så fant retten at rettssaken mot Robinson tidligere i år var belemret med rettslige og lovlmessige mislikhold.

Dette betydde blant annet at Robinson ikke hadde tilgang til å forsvare seg innenfor lovens rammer, skriver retten. Det ble også funnet at dommeren som hadde dømt ham tidligere hadde gitt 35-åringen en «betydelig hardere straff enn nødvendig». Tiden fra da Robinson ble pågrepet, siktet, dømt og flyttet til et fengsel var på kun få dager, noe som er uhørt i dagens britiske rettssystem. Flere anklaget rettssystemet for å være politisk styrt og at Robinson ble gjort til syndebukk og eksempel for å skremme andre som turte å si fra om voldtektsgjengene.

Utenfor rettssalen i dag hadde det dukket opp en større gruppe mennesker, samt tilreisende fra både Nederland, Tyskland, Belgia og Canada(!). Mange hadde på seg t-skjorter med «Free Tommy» påskrevet og sang sanger og ropte slagord.

Feiret og var glade. Mange mennesker viste sin glede offentlig etter at man fikk vite at Robinson var sluppet fri.

En liten gruppe marxister og venstreekstremister hadde også dukket opp og ønsket at Robinson skulle måtte sitte ut sin opprinnelige straff, samt omtalte ham som en «fascist». Dette selv om det er bevist at Robinson kjemper for alle menneskers likeverd, samt barn og voksnes rettigheter i et demokratisk samfunn uansett rase, etnisitet eller religion. Det er hans fokus på de rasistiske og hatefulle moskeene, imamene og de enorme problemene med muslimske voldtektsgjenger som har gjort at venstresiden har lagt ham for hat.

Frieord vil fortsette med å følge utviklingen i rettsprosessen mot Tommy Robinson utover året, da han skal møte for en ny runde med anklager. Det er meldt at dette vil være tidligst i september.