SOMMER I OSLO: Pistoler, knivstikking, overfall, bussruteknusing, romfolk og ildspåsettelse i boligfelt