SJOKKTALLENE: Se Mandelas regnbuenasjon knust i tusen biter

Den omtalte «regnbuenasjonen» har på tre tiår gått fra en nasjon med industri med vestlig standard og et eget romprogram, til en nasjon der avføring og søppel flyter i gatene og myndighetene ikke kan garantere elektrisitet eller vann til sine innbyggere.

Det er imidlertid når man ser på kriminalitetsstatistikken at man forstår at dette er et land i total oppløsning og stø kurs mot en status som et 3. verdensland.

HVER ENESTE DAG i 2017 opplevde landet 57 drap, 109 voldtekter, 137 seksuelle overgrep, 878 overfall, 44 bilkapringer og 819 innbrudd. I tillegg ble 5 mennesker drept på en bondegård hver måned, viser offisielle tall fra de sørafrikanske politimyndighetene, SAPS.

VIDEO: Supermarked i Sør-Afrika invaderes og rundstjeles av menn, kvinner og barn

KONFERANSE: Minister for politiet i Sør-Afrika, Bheki Cele (med hatten) har løsgitt kriminalitetsstatistikken som tegner et svært dystert bilde av landet helt syd på det afrikanske kontinentet.

Her er de offisielle tallene: 

20,336 drap eller 57 per dag.

50,108 seksuelle forbrytelser, eller 137 per dag.

18,233 drapsforsøk, eller 49 per dag.

167,352 grove overfall med forsøk på å alvorlig kroppsskade, eller 458 per dag.

156,243 overfall, eller 428 per dag.

50,730 personran, eller 138 per dag.

138,364 grove personran med kroppsskade, eller 379 per dag.

40,035 voldtekter, eller 109 per dag.

6,786 seksuelle overgrep, eller 18 per dag.

2,066 forsøk på seksuelle overgrep, eller 5 per dag.

1,221 seksuelle overgrep med kroppslig kontakt, eller 3 per dag.

16,325 bilkapringer, eller 44 per dag.

22,261 hjemmeran hos huseiere, eller 60 per dag.

20,047 ran på offentlig plass, eller 54 per dag.

71,195 innbrudd på offentlige/næringseiendommer, eller 195 per dag.

228,094 innbrudd hos privatpersoner, eller 624 per dag.

50,663 bil- eller motorsykkel-tyveri, eller 138 per dag.

129,174 tyverier fra motorkjøretøy, eller 353 per dag.

28,849 tyveri av husdyr, eller 79 per dag.

302,656 tilfeller i kategorien «alle tyverier som ikke nevnes i andre kategorier», eller 829 per dag.

73,277 forbrytelser i forbindelse med næringsvirksomhet, eller 200 per dag.

62,180 butikktyverier, eller 170 per dag.

17,558 tilfeller av innehav av ulovlig skytevåpen eller ammunisjon, eller 48 per dag.

323,547 narkotikarelaterte forbrytelser, eller 886 hver dag.

I tillegg var det 238 tilfeller av ran fra verditransportkjøretøy, 13 bankran og 1,202 kapringer av lastebiler.

Ifølge statistikken var de 20,336 drapene som var registrert en oppgang på 1,320 flere enn sist år, noe som i rapporten omtales som at «Sør-Afrika nærmer seg en krigssone, uten å være i krig».

SAPS har ikke gitt en statistikk på etnisk bakgrunn i sin årlige kriminalitetsstatistikk – noe som ikke ville avsløre annet enn at alle i det skadeskutte landet vet at 99,99 prosent av kriminelle er mørkhudede.

Et av landets største bondeorganisasjoner, TAU, kom også ut med tall som viser at det ble begått 62 drap på bondegårder i landet. Det kommer imidlertid ut informasjon fra databasen om at tallet kan være så høyt som 70.

Sørafrikanske myndigheter har i mange år notorisk underrapportert kriminalitet og nedgradert forbrytelser i rapportene sine, slik at statistikken ikke skal se enda verre ut enn den allerede gjør.

Dessuten finnes det verken politi eller myndigheter i store deler av landet og selvjustis blant de innfødte er svært vanlig. Mange velger heller ikke å anmelde forholdene da man vet politiet er korrupt, udugelig og inkompetente. Korrupsjonen er også svært stor helt fra gatepoliti og opp til domstolene.

Alt dette fører til at mørketallene er så store at statistikken på mange områder kan ganges med både to og tre før man kommer til de faktiske forholdene.

VIDEO: Slutten på Sør-Afrika

Av landets 55 millioner innbyggere, utgjør hvite kun 4.5 millioner. Men så mange som 1 million har reist fra landet siden det rasistiske og fremmedfiendtlige partiet ANC tok makten. Mange av dem har bosatt seg i USA, Canada og Australia, der de ikke lenger må frykte for sine liv, verken hjemme eller når de beveger seg ute i samfunnet.

Det er også et faktum mange ikke forstår, at de hvite nederlenderne og britene som kom til kontinentet på 1600-tallet kom til et landområde omtrent fritt for kultivasjon eller sivilisasjon. Den absolutte overvekten av dagens mørkhudede i Sør-Afrika er innflyttere eller etterkommere fra andre landområder på kontinentet og er ikke de opprinnelige befolkningen, slik europeerne og svært fåtallige lokale stammer var. 

Nelson Mandela ses på som en frigjøringshelt og idol av Vesten. Men med ovenstående statistikk og samfunnslig forfall, så kan man sette spørsmålstegn ved om man burde latt de hvite fremdeles styre og kontrollere landet, og ikke overlatt det til de mørkhudede afrikanske innflytterne.

Kilde: Newsobserveronline.com

Relatert:

Skrevet av

Magnus Kristiansen

Fast skribent på Frieord. Med føttene plassert i storbyen og med et hjerte for livets glade sider.