Det er uro på nettet i dag. Infowars.com og programlederen Alex Jones opplevde at alle de store aktørene slettet, fjernet og blokkerte svært mange av kanalene hans. Dette er uavhengige aktører som ikke har samme ledelse eller sjefer. At noe slikt kan skje i løpet av 24-48 timer gir grobunn for å tro at dette var planlagt og utført bak lukkede dører.

https://twitter.com/RealAlexJones/status/1026523831249207296

https://twitter.com/RealAlexJones/status/1026501654131224581

Infowars er en av de nasjonalkonservative nettsidene som har fått æren (eller skylden, avhengig av hvem man spør) for at Donald Trump vant valget i 2016. Nettsiden har millioner av følgere og seere på Youtube, Facebook, Twitter, Spotify og andre større plattformer.

Det finnes ingen konkrete henvisninger til hvorfor slettingen har funnet sted annet enn de vanlige frasene at man har «brutt retningslinjene» og/eller har ytret noe som anses for å være «hatefullt». Det kan bli veldig vanskelig å bedrive nyhetsformidling når regelverket tolkes så vidt og bredt – noen vil si det vil være helt umulig ettersom man enkelt kan finne et menneske som anser noe andre sier for «støtende» eller «hatefullt».

Det diskuteres nå om sensureringen er et ønske fra venstresiden om å stoppe støtten til Donald Trump i mellomvalget i høst. Infowars blir stadig angrepet av de store venstreorienterte og demokratisk-støttende TV-kanalene CNN, MSNBC, ABC, samt en rekke storaviser som New York Times og Washington Post. Blant annet har CNN åpenlyst gått ut på sine kanaler og sagt at de ønsker å sensurere Alex Jones og Inforwars.

Nå har samtlige av de ovennevnte gjennomført det som ikke kan kalles for annet enn elektronisk henrettelse av Alex Jones’ og hans medier.