Bør barnehagebarn lære om transpersoner og homofili? Bør barnehagebarn få innsyn i seksuelt mangfold og kjønnsnormer? At Ken og Barbie også kan være Ken og Batman og leve i partnerskap? At et barn kan være en jente, fanget i en guttekropp?

Frieord har fått inn nyheter om at det leses høyt fra barnebøker med transseksualitet som tema og hvordan jenter og gutter ikke lenger skal omtales med kjønn. Dette skjer allerede i Sverige og andre land som USA og Canada.

Det ser nå ut til at dette fenomenet også har kommet til Norge.

Eksempel på bok gitt til barn i USA.

Les hva alle barnehager i Rogaland fikk tilsendt fra fylkesmannen Magnhild Meltveit Kleppa og døm selv:

Trygg i eige uttrykk – jenter, gutar og alle andre

Fylkesmannen i Rogaland inviterer til kurs den 24. oktober 2018 om kjønnsroller, kjønnsidentitet, seksuelle orienteringar og likestilling. Kurset er for alle som arbeider med barn i barnehagen eller med barn andre stader.

Kurset handlar om å skape eit meir inkluderande læringsmiljø med respekt for ulikskap, noko som kan bidra til å fremje trivsel og førebyggje mobbing.Homofile og transpersonar er meir utsette for mobbing enn andre barn og unge.

Tema på kurset er:

·         Kjønn, mangfald og normer

Kva er kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk? I ei verd av lyseblå eller rosa, kva moglegheiter gir vi våre barn? Kva skjer med barna som opplever at dei «må passe inn» eller «ikkje passer inn»?

·         Ulike familieformer

Heteronormen – kva er det? Ken og Barbie =  sant og Ken og Batman = sant

·       Kropp, sjølvkjensle og helse

Førebygging av overgrep

·         Lovverk

·         Kva kan barnehagen gjere for å gi rom for ulikskap?

Kunnskap om metodar for refleksjon og døme frå barnehagen

Link til påmelding: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/trygg-i-eige-uttrykk—jenter-gutar-og-alle-andre.-kva-er-kjonn-kjonnsidentitet-og-seksuell-orintering/

Med hilsen

Jorunn Helland

Rådgiver

Fylkesmannen i Rogaland, utdanningsavdelingen

Postboks 59, 4001 Stavanger

Telefon: 51568739

Mob: 92499396

E-post: [email protected]

Det er den tidligere Senterpartipolitikeren Magnhild Meltveit Kleppa som er fylkesmann i Rogaland i dag. Hun har hatt stillingen siden 2012, da hun gikk av som stortingspolitiker.

ANSVARLIG: Magnhild Meltveit Kleppa, tidligere stortingspolitiker for Senterpartiet og nå fylkesmann i Rogaland, står bak kurset for ansatte som jobber med barn. Kleppa har selv utdannelse og bakgrunn som lærer . (Foto: Wikipedia).

Her er noen eksempler på hvordan seksualiseringen rettes mot barnehage- og skolebarn i Vesten.

At det er normalt å ha to pappaer eller mammaer skal læres til unge barn i vårt nye samfunn.