Det later til at flere i Arbeiderpartiet nå føler at tiden er moden for å ta en debatt om bakgrunnen for terroren 22. juli 2011. Det er forståelig at det er enklere for ofrene og deres pårørende å snakke om dette nå som det har gått noen år. Og anklagene om at innvandringsmotstandere og kritikere av Arbeiderpartiet skulle ha påvirket gjerningsmannen er også så pass alvorlige at det er naturlig å ta en debatt om dette.

Men så langt er denne debatten kun basert på udokumenterte anklager. De er ikke basert på noe konkret. Og når det gelder konkrete holdepunkter på hva som fikk gjerningsmannen til å handle som han gjorde, så har vi ikke annet å forholde oss til enn gjerningsmannens forklaringer og hans publiserte manifast. Debatten har hittil vært basert på ulne påstander om hans motiver som ikke er forankret i konkrete sitater. Og de som anklages kan ikke vise til hva gjerningsmannen selv faktisk har sagt, for da kan man bli beskyldt for «å spre gjerningsmannens ideer». Det hele blir således udokumenterte anklager som det er uhyre vanskelig å forsvare seg mot. Jeg vil like vel gjøre et forsøk.

Opptakene fra rettsaken er lagret i Riksarkivet, og de vil ikke bli gjort offentlige før 60 år etter dommen. Hvis vi skal få en saklig debatt om gjerningsmannens motiver bør disse opptakene frigis. (De delene av opptakene som er holdt hemmelig av hensyn til ofrenes personvern kan det imidlertid være riktig å ikke frigi nå.) Et referat fra massemorderens forsvarstale finnes imidlertid på Aftenpostens nettside. (Dette sa Breivik – ord for ord)

Jeg gjengir med dette et utvalg av sitater som er relevante:

Et par spørsmål, som kanskje er de viktigste i vår tid, og som alle journalister, stortingspolitikere og akademikere burde spørre seg om er følgende: Syns du det er udemokratisk at det norske folk aldri har blitt spurt gjennom en folkeavstemning om de aksepterte at Norge ble transformert om til en multietnisk og multikulturell stat? Er det demokratisk å gjøre dette uten å spørre folk om råd?

Det andre spørsmålet er følgende: Syns du det er udemokratisk at det norske folk aldri er blitt spurt gjennom en folkeavstemning om de aksepterer at Norge tar imot så mange afrikanske og asiatiske innvandrere, at de i fremtiden risikerer å bli gjort til en minoritet i egen hovedstat og eget land?

Spørreundersøkelsen til Frank Aarebrot i Norge viser at kun én av hundre journaliststudenter stemmer Frp, og at mer enn 60-70 prosent stemmer venstrevridde politiske partier.Og disse marxistlærerne bidrar til å indoktrinere elevene. En undersøkelse fra Storbritannia viste at 69 prosent av briter ser på innvandring som enten et stort problem eller som et veldig stort problem. Kildereferansene er i kompendiet. En annen undersøkelse fra februar 2010, fra Storbritannia, viste at massive 70 prosent er misfornøyd med multikulturalisme og islamisering. 70 prosent misfornøyd med multikulturalisme og islamisering.

Det er ikke mulig å vinne når det ikke eksisterer reell ytringsfrihet, og når flere innser dette de neste tiårene, så er veien kort til våpen. Når fredelig revolusjon umuliggjøres, så bli voldelig revolusjon den eneste løsningen. Det er ingen hemmelighet at motstandere av kulturmarxisme og multikulturalisme ikke har fått ytret seg etter andre verdenskrig.

Dette meningstyranniet er den virkelige terroren. Den ulevelige urettferdigheten som resulterte i at jeg og andre mistet troen på demokratiet, og valgte å bli militante nasjonalister. Det er disse ulevelige urettferdighetene som skapte meg, «lasermannen 2» i Sverige og MSU i Tyskland.

En annen undersøkelse viser at etniske nordmenn allerede er en minoritet blant førsteklassinger på grunnskolen i Oslo.

Jo Benkow, lederen i Høyre på 70- og 80-tallet, kom for noen timer siden med følgende utsagn: «Et etnisk homogent samfunn, er et harmonisk samfunn».

En annen undersøkelse fra Storbritannia viser at 40 prosent av britiske muslimer – 40 prosent – mener at 9/11 kan rettferdiggjøres. Kilde: Aftenposten 2006.

Vi vil ende opp som en minoritet i eget land, slik som vi ser med de kristne i Libanon. Libanon var et gang et kristent land med 80 prosent kristne i 1911.

Ifølge offisiell informasjon fra Saudi-Arabia fra 2007 har landet brukt mer enn 600 milliarder kroner og finansiert bygging av islamske sentre i de europeiske land.

En av lederne i Det muslimske brorskap, Subhi Saleh, medlem av komiteen som skal utforme en ny egyptisk grunnlov, sier: Enhver som skiller religion og politikk, har avskaffet 600 koranvers.

Flere enn 90.000 av mine norske søstre har blitt voldtatt av muslimer i Norge siden 1960 og fram til i dag. Flere av disse har blitt gjengvoldtatt eller begått selvmord som et resultat av voldtekten. Flere enn 300.000 norske gutter og jenter, menn og kvinner, har blitt fysisk og psykisk trakassert og terrorisert, banket opp og ranet av muslimer i Norge siden 1960 og fram til i dag.

Årsakene er at Arbeiderpartiet åpner Oslo vest for muslimer ved at de kjøper opp leiligheter, offentlige leiligheter, og deler dem ut til disse.

Muslimer ønsker autonomi og krever uavhengighet for de regioner som de etter hvert dominerer i sine vertsland. Dette har allerede skjedd i India, Libanon, Israel, Sør- Filippinene, Sør-Thailand og Vest-Kina, og vi kommer til å se dette det neste tiårene i Europa også.

Thomas Hylland Eriksen, professor ved Universitetet i Oslo og en av ideologene bak multikulturalismen i Norge har tidligere ytret: Den store hvite flekken består i å dekonstruere dem, vi skal dekonstruere dem så grundig at de aldri vil kunne kalle seg en majoritet igjen. Thomas Hylland Eriksen, professor ved Universitetet i Oslo og en av ideologene bak multikulturalismen i Norge har tidligere ytret: Den store hvite flekken består i å dekonstruere dem, vi skal dekonstruere dem så grundig at de aldri vil kunne kalle seg en majoritet igjen.

Det å få sine barn myrdet er kanskje det forferdeligste et menneske kan oppleve. Det å ønske å skyve skylden for en slik tragedie over på andre er menneskelig. Men sitatene jeg har gjengitt her viser at det er andre aktører enn innvandringsmotstanderne og anti-islamistene som har mye av ansvaret for ABBs virkelighetsoppfatning. 22. juli-kommisjonen plasserte ansvaret for det som gikk galt denne dagen på landets regjering og etater som ligger under regjeringen. Viktige deler av ansvaret for gjerningsmannen virkelighetoppfatning ligger på samme sted. Det er ikke slik at et parti kan påta seg ansvaret for å styre landet, for så å skyve ansvaret for hvordan oppfatningen av hvordan landet styres over på andre. Hvis Ap for eksempel hadde spurt folket om de ønsket masseinnvandring ville neppe gjerningsmannen ha hevdet at folket aldri var spurt.

Når det er sagt så er det andre elementer i ABBs forsvarstale (og manifestet) som peker ut ansvar også hos andre. Dersom Ap ønsker en ny debatt om 22/7 så får partiets politikere gjøre som meg og finne frem konkrete sitater som viser at gjerningsmannen har dannet seg misoppfatninger basert på «høyreekstrem propaganda». Selv fant jeg et konkret eksempel i ABBs tale:

Ekspresidenten i Algerie, Houari Boumedienne, sin profetiske advarsel til Europa i en tale i FN i 1974, om at «millioner av menn en dag vil forlate de sørlige breddegrader for å slå seg ned i de nordlige breddegrader, og de vil ikke komme hit som venner, for de vil dra dit for å overvinne og bekjempe det, og de vil overvinne det gjennom sine sønner, livmorene til våre kvinner vil gi oss seier.»

Dette sitatet, som jeg selv har brukt uten å sjekke om var autentisk, skal i følge nedenstående nettsted være fabrikkert. Jeg har selv gjengitt dette sitatet uten å sjekke dets autentisitet, og massemorderen kan ha plukket det opp i fra noe av det jeg har postet på nettet. Dette beklager jeg.

http://www.loonwatch.com/2017/03/25/the-1974-houari-boumedienne-u-n-speech-myth/

Publisert av Christen Krogvig

biografisk informasjon