VIDEO: Skandinavias historie fra år 200 til 2017 på kartet

SKANDINAVIA

De fleste av oss tenker kanskje ikke så mye på grensene mellom Norge, Sverige og Danmark. Men denne videoen viser at grensene har flyttet seg betraktelig mellom våre land opp gjennom de siste to tusen årene. Og at Norge er det landet som flest ganger har blitt utsatt for hissige konger og statsledere fra øst og sør.

Tallene på kartet i videoen beskriver følgende områder:

1. Slöinge 2. Uppsala 3. Sparbyggjaland 4. Eynaland 5. Verdølaland 6. Skeynaland 7. Strindaland 8. Stjørdølaland 9. Gauldølaland 10. Orkdølaland 11. Vista 12. Tveta 13. Kinda 14. Vedbo 15. Njudung 16. Aspeland 17. Handbörd 18. Ringerike 19. Vingulmark 20. Grenland 21. Land 22. Heinamark 23. Voss 24. Hardanger 25. Toten 26. Birka 27. Fjärdhundra 28. Attunda 29. Oppland 30. Haddingjadal 31. Numadal 32. Innherred 33. Sirkas 34. Jokkmokk 35. Luokta 36. Suondavara 37. Peldojärvi 38. Kautokeino 39. Lappijärvi 40. Aviovara 41. Tenoby 42. Sodankylä 43. Kemijärvi 44. The Victual Brothers 45. Wismar