https://twitter.com/OnlineMagazin/status/1006139546185105408

Frieord har skrevet flere artikler om hvordan land som Indonesia bryter menneskerettighetene og pisker kvinner og menn for «lovbrudd» som f.eks sex før ekteskap eller homoseksualitet.

Få eller ingen norske medier eller såkalte venstreorienterte organisasjoner har tatt tak i dette fenomenet eller kjempet offentlig mot snikinnføringen av den til Vesten, deriblant Norge.