VIDEO: Imam innrømmer: «Islam vil aldri bli reformert» – se Tommy Robinson-intervjuet som sjokkerer Vesten

Her er noen av hovedpunktene i samtalen med Imam Tawhidi og Tommy Robinson:

 • Imam Tawhidi er en av verdens mest ansette lærde innen koranen og islamsk historie
 • Hans kallenavn er «Fredens imam»
 • Tawhidi er mest kjent for å ønske å ta voldelige referanser ut av koranen og reformere islam. Han ønsker å utfordre koranens innhold
 • Imamen var den første som tok kontakt med ikke-muslimer i England som var kritiske til religionen og det som prekes i moskeer
 • Han er født i Iran og gikk religiøse skoler før han ble sendt ut som en misjonær for å promotere islamske lover (sharia), islamsk levesett og å spre kalifatet til land som Canada, Australia og England
 • Han begynte etterhvert å se korrupsjon og uærlighet fra lederne i blant annet Iran og for dette ble han fengslet i 2012
 • Han flyttet deretter til Irak, men hans arbeide med å reformere islam gjorde at mennesker rundt ham kom i fare. Han flyttet derfor til Vesten
 • Imam Tawhidi tok i England kontakt med Tommy Robinson, som på den tiden var leder for EDL (English Defence League) som var en grasrot-bevegelse av hovedsaklig arbeiderklassemennesker som så hvordan islam hadde infiltrert deres lokalsamfunn
 • Tawhidi mente at Robinsons politiske syn var korrekt og at han ikke hatet muslimer, men kjempet mot den hatefulle ideologien som imamer og land i Midtøsten presser på Vesten
 • Tawhidi mener at islam aldri vil bli reformert i vår tid
 • Han mener at vi i dag må jobbe for at fremtidige generasjoner kan få til dette og snu islam, slik man gjorde med kristendommen fra det gamle til Det nye testament
 • Tommy Robinson påpeker at det i dagens Europa, i land som England, Tyskland, Sverige og Norge, finnes mange muslimer som har gjort karriere av å fremstå som moderate og stå frem som forkjempere for å reformere islam. Det disse gjør er å lyve og lure menneskene rundt dem. Dette bekreftes av imam Tawhidi. (Et eksempel fra Norge vil være Shoaib Sultan fra Antirasistisk senter og Miljøpartiet De Grønne)
 • Man har hatt 1400 år på å reformere islam. Men hver gang noen prøver så kommer en wahabister og knuser alle forsøk
 • Imam Tawhidi påpeker at islam ser på profeten Mohammed og koranen som perfekt og ikke kan reformeres
 • Islam ble ikke introdusert som en ny teori eller en ny religion, den ble introdusert som en perfekt måte å leve på for alle mennesker
 • Det blir da svært vanskelig å snu og endre den
 • Wahabistene kom så med enda flere løgner. De sa «la oss leve som Mohammed gjorde», noe som gjør dem ennå mer fundamentalistiske og ikke reformister
 • Imam Tawhidi mener at han tror på reform, men at dette vil foregå på individuell basis som med ham selv
 • Det vil skje med 3. og 4. generasjon innvandrede muslimer til Storbritannia, Canada og USA. Mennesker som ikke lenger har nærhet til det som skjer i Syria og Midtøsten
 • De fleste muslimer i Vesten har parabolantenner som gjør at de stadig føler nærhet til sine hjemland. Når hans sønn og sønnesønn vokser opp så vil denne nærheten forsvinne
 • Tommy Robinson påpeker da at den første generasjonen muslimer som kom til Vesten ikke var ekstreme, men jo flere generasjoner som blir født jo mer ekstreme blir de neste generasjonene
 • Robinson spør Tawhidi om hva sjansen er for at det vil bli et massivt opprør og motstand mot islam slik det ser ut i dag
 • Det vil ikke skje, sier Tawhidi
 • Robinson: Så vi må ikke stoppe radikal islam, vi må ikke stoppe radikale imamer, vi må rett og slett stoppe islam i Storbritannia
 • Robinson følger opp med å fortelle om hvordan våre forfedre slåss og ga sine liv for at deres barn og barnebarn skal kunne ha og bo i ett fritt land, mens vi er feige og gjemmer oss bak «politisk korrekthet» og dermed mister denne dyrekjøpte friheten
 • Robinson: Sist år opplevde Storbritannia at 2.000 radikale jihadister returnerte til landet etter å ha kjempet for terrorgruppen IS. Det samme året opplevde landet ikke mindre enn fire muslimske terrorangrep, der uskyldige menn, kvinner og barn ble sprengt i filler, knivdrept eller kjørt ned med bil på gaten
 • Robinson: Hva ville du gjort som en muslim hvis du hadde opplevd noe lignende?
 • Tawhidi: Jeg ville ikke ha anklaget deg for å ønske å stoppe det og ha meninger som du har mot islam
 • Vi kan ha møter, debatter og jobbe for mer åpenhet, men hvis vi ikke er realistiske så vil vi ikke oppnå resultater
 • Tawhidi: Du (Robinson) vil stoppe islam. Men islam vil aldri stoppe. Du vil aldri klare å stoppe islam
 • Så mye som jeg ønsker å stoppe de radikale i Sydney og andre vestlige land så er det veldig vanskelig
 • Se på det jødiske samfunnet. I all sin tid har de blitt forfulgt. De har aldri hatt rekruttering og de står ikke på gatehjørner og proklamerer sin tro. Men de er her fremdeles
 • Muslimer på sin side gjør det motsatte. Se på de fleste muslimske familiene i Midtøsten. De kjører store biler med mange seter, fordi de har store familier. De øker svært mye
 • Ja, det var tradisjoner med å ha mange barn i Midtøsten, i land som Saudi-Arabia, men det var ikke som følge av press fra imamer. I dag mener jeg at det har blitt sånn at det finnes organisasjoner og myndigheter som aktivt oppfordrer sine innbyggere til å få mange barn for å spre islam. Og familiene blir finansiert for å få barn. Blant annet i nord-Irak og sør-Iran, der det er konflikter. Der forteller myndighetene til mennene, få mange barn, vi skal sørge for dem. Dette for å ta over området demografisk
 • Robinson: Min lokale imam der jeg bor har tre koner og 14 barn. Dette blir betalt for av lokale myndigheter. Det er så mange slike muslimske mennesker over hele Storbritannia. Og vi betaler for det
 • Robinson: Hvis vi stopper å gi ut velferd og barnebidrag etter det andre barnet, så vil disse muslimske familiene slutte å ha så store familier
 • Vi kan stoppe iranske, saudiske eller Qatarske penger fra å komme inn til Storbritannia for å finansiere alle moskeene og imamene
 • Vi kan forby alle aspektene av sharia-lovgivningen
 • Robinson: Hvis du vil leve som en fredelig og god muslim i Storbritannia, så er du velkommen. Men hvis du vil leve som en radikal og bokstavtro muslim, så vil vi gjøre livet ditt her omtrent helt ulevelig
 • Vi har 4-5-6 millioner muslimer i Storbritannia. Noen av mine beste venner og mennesker jeg har møtt i min hjemby har vært muslimer. Men vi må stoppe denne radikale utviklingen av islam som nå foregår

Dette var bare de første 14 minuttene av intervjuet og meningsutvekslingen som klokker inn bare ti minutter fra en hel time. Så lag en kopp te/kaffe og hør en helt sensurfri, åpen, ærlig og kunnskapsrik samtale mellom to mennesker som har levd i – og med – islam i både Midtøsten og Vesten.

Dette intervjuet vil aldri bli vist på norsk TV eller omtalt i statsstøttede norske aviser.

Vi håper du setter pris på at vi legger det ut her og gir deg kunnskap og informasjon våre politikere, utdanningsinstitusjoner, men i all hovedsak, medier, nekter å gi deg.