DAGENS VIDEO: Kvinner kan! (Bli slått i bakken av dørvakten)

Her fra en annen vinkel…