DAGENS VIDEO: «Inntrengere i Norge»

DAGENS VIDEO

Vi har fått tilsendt en video fra organisasjonen FMI (Folkebevegelsen Mot Innvandring). Frieord publiserer den av hensyn til den pågående debatten om masseinnvandringen og de økonomiske konsekvensene av denne.